REALIZACE ZELENÝCH OPATŘENÍ NA OCHRANU KVALITY OVZDUŠÍ OBCE ZDIBY

Vítáme vás na webu projektu Obce Zdiby, který se zaměřuje na zlepšení kvality ovzduší a celkového životního prostředí v naší krásné obci. Díky velkorysé finanční podpoře Norských fondů 2014–2021 a Státního fondu životního prostředí ČR realizujeme dvě rozsáhlé iniciativy, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života a pohodu v naší komunitě.

 

Jedním z hlavních opatření je výsadba více než 15 000 stromů a dřevin na 13 místech podél páteřní komunikace obce a na 8 lokalitách v ostatních částech obce. Tímto krokem se aktivně podílíme na zlepšení kvality ovzduší, což má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí i zdraví obyvatel.

 

Jsme si vědomi, že úspěch projektu spočívá nejen v samotných opatřeních, ale také v pravidelném informování veřejnosti a zapojení škol. Proto aktivně komunikujeme s občany, abychom sdíleli důležité informace o významu výsadby a přínosech pro naši obec. Spolupráce s našimi školami nám pomáhá zajistit, že budoucí generace budou lépe informované o ochraně životního prostředí a její důležitosti.

 

Celková dotační podpora projektu činí 18 706 662 Kč, a doba trvání projektu je stanovena na 12 měsíců, s termínem zahájení realizace výsadby 15.8.2023 a termínem ukončení 30.4.2024.

 

Náš projekt přímo navazuje na úspěšnou iniciativu „TENT AIR„, která se zaměřuje na monitorování kvality ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby. Díky zapojení do TENT AIR jsme získali cenné poznatky a podklady nejen pro naši současnou iniciativu, ale i budoucí aktivity vedoucí ke zlepšení života v obci.

 

Hlavním strategickým dokumentem, na kterém projekt staví, je PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ – Zóna CZ02 – Střední Čechy, který byl vydán Ministerstvem životního prostředí. 

 

Věříme, že tímto projektem uděláme krok správným směrem k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality ovzduší nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. Problematika znečištění ovzduší je pro nás dlouhodobě prioritním tématem ochrany životního prostředí. Naše snahy jsou zaměřeny na konkrétní opatření, která přinesou skutečné výsledky.

 

Děkujeme vám za podporu našeho projektu a těšíme se na společné úsilí pro zdravější a udržitelnější životní prostředí v naší obci Zdiby.

Přejít nahoru