PŘÍNOSY ZELENĚ V PROSTŘEDÍ OBCE

Zeleň a čistý vzduch tvoří nerozlučnou dvojici, ovlivňující naše životní prostředí i kvalitu života.

 

Stromy a keře hrají významnou roli v čištění vzduchu, kdy při fotosyntéze mění CO2 na kyslík. Tím rostliny snižují koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře. Rostliny také zachycují znečišťující látky jako dusičnany a prach, přispívající ke zlepšení kvality vzduchu.

 

Zeleň má pozitivní účinek na mikroklima urbanizovaných ploch. Stromy poskytují stín a snižují teploty povrchů.

 

Zeleň na nás také působí psychologicky a esteticky, podporuje pocity relaxace a duševní pohody.

 

Pro dosažení těchto výhod je klíčové udržovat a rozvíjet zelené plochy a podporovat novou výsadbu.

Přejít nahoru