SLOVO KRAJINÁŘE

Je mi výzvou i potěšením podílet se na tvorbě nové podoby obce Zdiby. Obce, kde se bude lidem dobře žít a kde mohou kvalitně trávit volný čas relaxací, sportem či společensky.


Náš krajinářský atelier si klade za cíl vnést do řešeného území maximální množství vegetace se všemi jejími benefity, zlepšujícími životní prostor člověka, ale také zvyšující stabilitu a odolnost celého území.


V samotném sídle pracujeme na posílení systému zeleně: zabýváme se zlepšením stavu stávajících ploch veřejné zeleně (parky, drobná prostranství), doplňujeme stávající a navrhujeme nová stromořadí, navrhujeme výsadby keřů a trvalek. Pracujeme převážně s domácími druhy a respektujeme venkovský charakter sídla, který navrženou skladbou zeleně doplňujeme a podtrhujeme.


V krajině v okolí obce navazujeme na prověřená a tradiční řešení, inspirujeme se moudrostí předků, zkoumáme staré mapy, fragmenty původních prvků přímo v terénu. Obnovujeme staré cesty, propojujeme je do systémů, které přinesou užitek krajině i lidem v ní. Do zdejší kulturní zemědělské krajiny pak vracíme původní druhy, v našem případě převážně staré odrůdy ovocných dřevin, ale také plané druhy, které z krajiny téměř vymizely a mají v ní nezastupitelné místo.


O celém území přemýšlíme koncepčně, v kontextech, hledáme nejlepší možná řešení, vycházíme z dobré osobní znalosti prostředí.
Do naší práce vnášíme kus sami ze sebe.

 

Markéta Pešičková

Přejít nahoru