NÁŠ PŘÍSTUP K PROJEKTU

Před zpracováním podkladové projektové dokumentace jsme pečlivě vybírali vhodné lokality ve spolupráci se zástupci obce, odborníky na ochranu ovzduší a odborníky z oblasti krajinné architektury. Spolupracovali jsme se specialisty na výsadbu a péči o zeleň s dlouholetou zkušeností a praxí. Výběr lokalit byl proveden na základě výsledků mobilního měření ovzduší z projektu TENT AIR, který slouží jako vědecký podklad pro praktickou aplikaci opatření, jež zlepšují kvalitu ovzduší.

 

Cílem našeho projektu je zlepšit kvalitu ovzduší a životního prostředí. Proto jsme se rozhodli použít systém ochranné zeleně, složený z různých prvků, které vzájemně spolupracují. Mezi tyto prvky patří sídelní vegetační linie, sídelní vegetační plochy, krajinné vegetační linie a krajinné vegetační plochy. Při výběru stromů jsme dbali na optimální velikost v době výsadby, aby bylo zajištěno nejlepší uchycení. Druhová skladba stromů byla pečlivě vybrána ve spolupráci se stávající zelení a s ohledem na vhodnost výsadby a požadovaný efekt.

 

Při každé výsadbě stromů a keřů provádíme nezbytné úpravy půdy, doplňujeme iniciální hnojení, abychom podpořili jejich růst. Instalujeme opěrné kůly a zajišťujeme vhodná zavlažovací opatření, která zajistí optimální péči a podporu zdravého vývoje zeleně. Pokud je to třeba, chráníme nově vysazené stromy proti okusu zvěří.

 
Přejít nahoru