PARTNEŘI

Obec Zdiby

www.obeczdiby.cz

 

Obec Zdiby se nachází v oblasti v severní části hlavního města Prahy. Výhodu skvělé dostupnosti ve velké míře znehodnocuje její dopravní přetížení, hluk a imise s tím spojené. Představitelé obce si proto vzali za své kvalitní a dlouhodobě udržitelný rozvoj této lokality a aktivně podporují veškeré finanční pobídky pro tuto lokalitu. Život zde totiž velmi negativně ovlivňuje přiléhající dálnice D8, letecká doprava z nedalekého letiště Václava Havla, ale i lokální přetížená doprava. A nadto všechno, katastr obce ještě přetíná trasa plánovaného pražského okruhu (jeho část SOKP 519 – Suchdol – Březiněves), plánuje se rozšíření dálnice D8, výstavba mimoúrovňové křižovatky Zdiby a navazující prosecké radiály. Negativní vliv má i další poměrně masivní výstavba logistických center v okolí, je proto potřeba vyvinout maximální snahy o zachování tohoto území v jeho venkovské podobě.

 

Obec Zdiby je lídrem projektů.

Klecany

www.mu-klecany.cz

Vzhledem k těsnému sousedství katastrů obce Zdiby a města Klecany, spojily své síly v rámci inovativního projektu, jehož cílem je výsadba Ochranného prstence ležícího na pomezí obou těchto obcí. Tato spolupráce přináší významný prospěch prostřednictvím vytvoření zelené bariéry, která účinně omezuje hluk a prach z nedaleké silniční dopravy.

 

Město Klecany je partnerem projektu „Systém ochranné zeleně Zdib II. ETAPA – lokalita vnější prstenec – KRAJINNÉ vegetační prvky č. 3214200013

GetBizDone, s.r.o.

getbizdone.com

 

GetBizDone je sociální podnik se stabilní pozicí na trhu. Poskytuje služby na poli sociálních, environmentálních a trvale udržitelných projektů podporovaných z národních i evropských dotačních titulů. Jejími klienty jsou obce, podnikatelé i neziskový sektor, pro které v rámci fundraisingu pomáhá zajistit peněžní prostředky na jejich projekty. Administruje a dohlíží na správnost průběhu podpořených projektů.

 

GetBizDone zajišťuje v rámci projektu TENT AIR komunikaci s veřejností, veřejnou správou a neziskovými organizacemi. Je hlavním aktérem organizace dnů otevřených dveří. V rámci vnější komunikace spravuje a vede webové a Facebookové stránky projektu. Zastřešuje a komunikuje zpracování akčních plánů měst a obcí do projektu zapojených.

EHP a Norsko

www.eeagrants.org

Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru.

Norské fondy posilují bilaterální vztahy mezi Norskem a Českou republikou.

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY S.R.O. - firma na výsadbu

zahradnickeupravy.cz

 

S tradicí, ale inspirována budoucností, pracuje společnost Zahradnické úpravy v oboru, jak si někteří z kolegů pamatují, od roku 1991. Hlavním cílem je precizní provedení sadových úprav s důrazem na kvalitu rostlinného materiálu a jeho vitalitu do budoucna. Rádi využíváme nových technologií a poznatků. Pro posun dál i pro zvýšení efektivity práce. Základním kamenem jsou ale spolehliví lidé ochotní pracovat venku, vlastníma rukama, s láskou k přírodě a s vědomím pozitivních výsledků naší práce.

 

Práci nacházíme, pokud to dává smysl, po celém území naší země. Jsme nejradši, když se tak stane na základě doporučení spokojených zákazníků nebo architektů. Na realizaci se podílí 20 kvalifikovaných zaměstnanců ve třech pracovních skupinách. O bezproblémové zajištění zakázek se stará kolektiv 5 v oboru vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Výhodou je zkušenost týmu a rodinná atmosféra.

PRO.LUKA - odborný dozor výsadby

PRO.LUKA vznikla v roce 2005 jako platforma, časoprostorová nika, ve které se „potkávají“ kolegové za účelem tvorby prostoru. Jak jde čas, tak se kolegové vzájemně střídají a prolínají – v závislosti na životních cyklech a etapách, ve kterých se nacházejí, v závislosti na tématech práce, která za námi přichází.

Přejít nahoru